Informácie o spôsobe spracovania osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov - kontaktný formulár, livechat, chatbot

Spoločnosť TOPGAL Slovensko, s.r.o., so sídlom Šafárikova 112, 04801 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 36580902, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 15068/V, Oddiel: Sro (ďalej len "Prevádzkovateľ"), v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie") spracováva v rámci kontaktného formulára nasledujúce osobné údaje:

E-mailová adresa a otázka budú spracované za účelom zodpovedanie dotazov, a to po dobu 6 mesiacov od zaslania správy v kontaktnom formulári, ak nepožaduje právny predpis uchovanie komunikácie po dobu dlhšiu, alebo ak nebude také uchovanie potrebné na účely ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa. Takýto postup umožňuje článok 6 ods. 1. písm. b) a f) Nariadenia.

IP adresa bude spracovaná za účelom prevencie útokov na servery Prevádzkovateľa a to po dobu 6 mesiacov od posledného prístupu na webový portál Prevádzkovateľa. Takýto postup umožňuje článok 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo sprostredkovatelia, spracovatelia a tretie strany:

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

Cookies - informácie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom cookies

Správca osobných údajov, spoločnosť TOPGAL Slovensko, s.r.o., so sídlom Šafárikova 112, 04801 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 36580902, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 15068/V, Oddiel: Sro prostredníctvom sprostredkovateľa TOPGAL a.s., so sídlom Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, Česká republika, IČ: 258 58 891 ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

Zber cookies na účely uvedené v ods. 1 sa považuje za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len " nariadenie "). Cookies pre prispôsobenie a zacielenie reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa námietku podľa čl. 21 Nariadenia, zaslaním na kontaktnú adresu kontakt@topgal.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a tým pádom v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími prevádzkovateľmi:

Cookies súbory sú následne spracovateľovi spracované:

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

Súhlas so spracovaním osobných údajov – priamy e-mail marketing (newsletter)

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Spoločnosť TOPGAL Slovensko, s.r.o., so sídlom Šafárikova 112, 04801 Rožňava, Slovenská republika, IČO: 36580902, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 15068/V, Oddiel: Sro prostredníctvom sprostredkovateľa TOPGAL a.s., so sídlom Nádražní 2649/73, 785 01 Šternberk, Česká republika, IČ: 258 58 891, (ďalej len "Prevádzkovateľ"), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") spracovávala vašu e-mailovú adresu.

E-mailová adresa bude spracovaná za účelom zasielania obchodných oznámení po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, ak ho nepredĺžite.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje Prevádzkovateľa. Späťvzatie súhlasu v dôsledku zapríčiní zmazanie z databázy a zastavenie zasielania obchodných oznámení.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Prevádzkovateľom, osobné údaje však pre Prevádzkovateľa môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v obchodných podmienkach.

Z nášho blogu

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Použitie recyklovaných obalov
Použitie recyklovaných obalov

Myslíme na prírodu, preto na balenie vašich zásielok používame len materiály šetrné k životnému prostrediu.

Celý článok
Darčekové poukazy Topgal
Darčekové poukazy Topgal

Neviete čím potešiť svojich najbližších? Lámete si hlavu, ktorý batoh sa bude najviac páčiť? Máme pre vás tip!

Celý článok
Porovnanie školských tašiek Topgal
Porovnanie školských tašiek Topgal

Prehľadné porovnanie jednotlivých strihov školských tašiek Topgal pre prvý stupeň ZŠ

Celý článok