Máte otázku? Zavolajte na 058/7331222 alebo píšte na kontakt@topgal.sk (Pon-Pia 8 – 16 hod.)

Zásady spracovania osobných údajov

TOPGAL Slovensko, s.r.o., Šafárikova 112, 04801 Rožňava, SR, IČO: 36580902,
zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 15068/V, Oddiel: Sro

Kontaktné údaje sú:

V našej spoločnosti spracovávame niektoré osobné údaje, o tomto spracovaní sa môžete dočítať v tomto dokumente.

Spracovanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. spracovanie osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára, e-mailu alebo iného komunikačného online nástroja
 2. Ak požadujete naše produkty, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom požiadavkového formulára, e-mailu alebo iného komunikačného kanálu. Sú to: meno, priezvisko, e-mail, prípadne telefónne číslo, vaše požiadavky ohľadom našich produktov, prípadne ďalšie údaje, ktoré nám v požiadavke vyplníte alebo nám ich v rámci ďalšej dohody odovzdáte.

  Z akého dôvodu?
  Kontaktujeme vás prostredníctvom nich pre ďalšiu dohodu týkajúcu sa produktov a našich služieb.

  Na základe akého právneho dôvodu?
  Ide o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednanie o zmluve a plnenie zmluvy, prípadne čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – tzv. oprávnený záujem.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
  Ak nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše údaje budeme spracovávať najdlhšie 6 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

 3. Spracovanie osobných údajov v prípade nákupu
 4. Ak u nás nakúpite, budeme pracovať s údajmi, ktoré nám vyplníte. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, adresa/sídlo a údaje o vašom nákupe.

  Z akého dôvodu?
  Osobné údaje potrebujeme spracovať, aby sme splnili našu zmluvu – doručili vám objednané produkty. Prostredníctvom kontaktných údajov s vami budeme tiež komunikovať ohľadom stavu vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo vašich otázok.

  Osobné údaje budeme ďalej spracovávať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo zákona (hlavne pre účtovné a daňové účely, prípadne pre vybavenie reklamácií a iné).

  Na základe akého právneho dôvodu osobné údaje spracovávame?
  Ide o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnenie našich povinností.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
  Po dobu plnenia našej služby a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takejto služby alebo dodania tovaru.

 5. Newslettery (obchodné oznámenia)
 6. Ak sa nám zapíšete do newsletteru alebo ste nakupujúci zákazník a nezakázali ste nám to, môžeme použiť vašu e-mailovú adresu (a telefónne číslo) pre rozosielanie našich noviniek.

  Na základe akého právneho dôvodu?
  V prípade zápisu do newsletteru ide o spracovanie na základe vášho súhlasu, teda na základe čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

  V prípade, že ste náš zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak ste nám to nezakázali.

  Súhlas je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
  2 roky po udelení súhlasu alebo od poslednej objednávky produktov alebo služieb. Z odosielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás kontaktujte na e-mailovej adrese: kontakt@topgal.sk.

 7. Dotazník spokojnosti od Heuréka
 8. Pre zaradenie do programu Overené zákazníkmi používame nástroj spoločnosti Heureka Group a.s., so sídlom Karolinská 706/3, Praha 8 – Karlín, IČO 078 22 774. Pre overenie vašej spokojnosti s nákupom predávame spoločnosti Heureka vašu e-mailovú adresu, ak nám to v rámci nákupného procesu nezakážete.

  Na základe akého právneho dôvodu?
  Ide o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – tzv. oprávneného záujmu.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
  Ide o jednorazové overenie. Proti nemu môžete kedykoľvek vzniesť tzv. námietku. Kontaktujte nás prípadne na e-mailovej adrese kontakt@topgal.sk alebo na tel.: +421587331222.

 9. Zaslanie životopisu
 10. Ak reagujete na našu otvorenú pracovnú pozíciu a zasielate nám životopis pre výberové konanie, spracovávame osobné údaje z tohto životopisu a vaše kontaktné údaje pre účely výberového konania.

  Na základe akého právneho dôvodu?
  Ide o spracovanie na základe čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – konanie o zmluve a spolupráci.

  Ako dlho budeme osobné údaje spracovávať?
  Do ukončenia výberového konania. Po jeho ukončení budeme osobné údaje ďalej spracovávať len ak sa s vami dohodneme na ďalšej spolupráci alebo nám k tomu dáte súhlas.

  II. kto sa k dátam dostane?

  Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo podnikajúce fyzické osoby, ktorí sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom našej spoločnosti. Sú to:

  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru
  • poskytovateľ e-mailingovej služby
  • IT a marketingoví špecialisti
  • poskytovateľ webhostingu
  • poskytovateľ fakturačného systému

  Vaše osobné údaje zostávajú na území Európskej únie.

  III. vaše práva v suvislosti so spracovaním osobných údajov

  Ak by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte na nás na e-mailovej adrese kontakt@topgal.sk alebo zavolajte na tel.: +421587331222.

  V našej spoločnosti nie je menovaný pověřenec pre oblasť spracovania osobných údajů.

  V našej spoločnosti nedochádza k profilovaniu, ani automatizovanému rozhodovaniu.

  Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania, môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách vymazanie osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Udelené súhlasy sú kedykoľvek odvolateľné a proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu môže vzniesť námietku.

  Ak si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, prípadne sa so svojimi nárokmi obrátiť na súd.

Z nášho blogu

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Použitie recyklovaných obalov
Použitie recyklovaných obalov

Myslíme na prírodu, preto na balenie vašich zásielok používame len materiály šetrné k životnému prostrediu.

Celý článok
Darčekové poukazy Topgal
Darčekové poukazy Topgal

Neviete čím potešiť svojich najbližších? Lámete si hlavu, ktorý batoh sa bude najviac páčiť? Máme pre vás tip!

Celý článok
Porovnanie školských tašiek Topgal
Porovnanie školských tašiek Topgal

Prehľadné porovnanie jednotlivých strihov školských tašiek Topgal pre prvý stupeň ZŠ

Celý článok