Česká kvalita

Národný program Česká kvalita je program podpory predaja kvalitných výrobkov a poskytovania kvalitných služieb. Túto značku môžu používať iba tí českí výrobcovia, ktorí opakovane splnia prísne podmienky kvality svojich výrobkov. Značka Topgal je jednou z nich.

Topgal je v súčasnosti jedinou značkou školských tašiek v Českej republike, ktorá sa môže pochváliť touto certifikáciou.
Čo vám prinesie naše ocenenie?

Istota kvality tovaru a ľahšia orientácia v ponuke českých výrobkov a služieb. Jednoducho povedané, certifikácia Česká kvalita značí, že nekupujece mačku vo vreci.


Čo pre certifikáciu Česká kvalita
musíme spĺňať?

Súčasťou programu Česká kvalita je značka ITC - certifikovaná kvalita, ktorá označuje tovar, ktorý prejde prísnymi testami nezávislého akreditovaného skúšobného laboratória. V našom prípade je to Institut pro testování a certifikaci, a.s., v Zlíne. Tá potvrdí nezávadnosť, bezpečnosť a nadštandardnú kvalitu výrobku.

Aby sme značku ITC certifikovaná kvalita mohli používať,
musíme spĺňať:

Nadštandardnú kvalitu výrobkov

Certifikáciu akreditovanej skúšobne

Priebežné testy
kvality

Spokojných
zákazníkov


Prísna porota testuje
vlastnosti aj materiály našich produktov

Nezávislá akreditovaná skúšobňa v Zlíne
u našich taśiek posudzuje:

Nosnosť školskej tašky
Hmotnosť školskej tašky
Odolnosť voči poveternostným podmienkam
Použitie reflexných materiálov
Výstuž chrbta
Dĺžku, šírku a toleranciu predĺženia ramenných popruhov
Použité materiály a ich pevnosť, odolnosť, odrazivosť a vodeodolnosť

Následne sa porovná stav produktu pred a po testoch – kontrolóri posudzujú vzhľad, zachovanie funkčných vlastností, konštrukciu chrbta a zipsov.


Všetky testované školské tašky Topgal
prešli testami na výbornú!


Za kvalitou našich produktov si stojíme.
Vyberte pre vaše dieťa školskú tašku,
ktorú bude s radosťou nosiť.